Voorkom onaangename verrassingen!

Onze dienstverlening bestaat uit: Wat betreft de aan- en verkoopinspecties kennen wij in tegenstelling tot vele andere bureaus maar één methode namelijk een volledige full colour rapportage van ± 35 pagina's, met een algemene informatie per bouwdeel (levensduur, gedrag met andere materialen, verwerkingseisen, bouwfysische afspecten t.a.v. warmte en vocht e.d.) in duidelijke en voor iedereen begrijpelijke woordkeuze aangevuld met tekeningen en/of foto's. Er wordt per bouwdeel duidelijk aangegeven in welke staat deze zich bevindt en wanneer onderhoud of vervanging te verwachten/noodzakelijk is. Bij bouwtechnische inspecties wordt gebruik gemaakt van een lange ladder, bouwlamp, endoscoop, vochtmeter e.d.

Bij direct noodzakelijk onderhoud worden kostenramingen vermeld op basis van ervaring, calculatie en in eventueel overleg met plaatselijk bekende aannemers. Wij hechten als ISO gecertificeerd bedrijf enorm veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en aan de eisen van onze opdrachtgevers en zijn daarom overtuigd van de noodzaak van een complete rapportage (immers bij een meeloopkeuring, basiskeuring e.d. wordt u nog niet op een volledige manier geïnformeerd waardoor u alsnog met onaangename verrassingen geconfronteerd kunt worden).

Vanwege de grote hoeveelheid opdrachten en de snelheid van onze dienstverlening beperken wij ons tot een straal van ± 40 km rondom 's-Hertogenbosch/Tilburg (t/m Eindhoven en Breda). Bovendien zijn wij in genoemde regio goed bekend met de toegepaste bouwmethodes, funderingstechnieken, grondsoorten e.d. Onze rapportages m.b.t. aan- en verkoopkeuringen zijn tot 1 jaar na opnamedatum geldig.