Meten is weten!

Vanaf 1 januari 2008 is het door de overheid verplicht dat bij bouw, verkoop en verhuur van een gebouw op het moment van transactie een energielabel aanwezig is. Het energielabel is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling.

In een oogopslag is te zien hoe energiezuinig een gebouw is
  • De energieprestatie van het gebouw wordt weergegeven in een energie-index en in een gestandaardiseerde energieklasse (A t/m G en kleuren). Zeer energiezuinige gebouwen hebben een A-label en zijn heldergroen, zeer onzuinige panden hebben een G-label en zijn felrood. Dit is te vergelijken met de energielabels die in de witgoedsector worden gehanteerd (bijvoorbeeld bij koelkasten).
  • Daarnaast geeft het energielabel bij bestaande bouw een lijstje met mogelijke maatregelen die de energieprestatie van het gebouw kunnen verbeteren.
  • Het energielabel is 10 jaar geldig (voorbeeld van een Energielabel voor woningen).
Het Energielabel is alleen verkrijgbaar via een gecertificeerd bedrijf.

Op 't Hoog Bouwtechnisch Adviesbureau kan desgewenst Energielabels voor bestaande woningen voor U verzorgen, volgens de door de overheid verplicht gestelde EPBD-richtlijn! Dat wil zeggen met een geldig NL/EPBD procescertificaat volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500.